THE OLD PLANTATION (KUU HOME)

© 1938, 1966
Hawaiian lyrics: Mary A. Montano, English lyrics: J. R. Shannon, Music: David Nape

Sheet Music: In The Book of Golden Hawaiian Songs (Warner Bros., 1995)

Recordings:
CD: Nina Kealiiwahamana, Hawaii Calls: Blue Hawaii: The Most Requested Songs of the Islands (CDHCS 924A)

Pua wale mai no ke aloha
'Ka paia puia 'ke a la
I ka wai hui hui aniani
Koiawe 'ka huila wai

Aia ilai la ka iini
Ka anoi a ko'u pu'u wai
Old plantation nani oe
Homepume hanai kealo ha

I ka o lu oka niu
I ka poli oke onaona
Nahenahe ke ala ona pua
I ka pe ia e ke kehalu
Hoolai na manu ila ila
Hooipo ike oho oka niu

Luhee hu kapala i ika nua
I ka olu oka Old plantation
Old plantation nani oe
Homepume hanai kealo ha
I ka o lu oka niu
I ka poli oke onaona

The soft breezes whisper from the woodland
Where the shadows and gay moonbeams play
From afar dream voices call me back again
To scenes of yesterday

Fond mem'ries recall those days so grand
Of my own dear Hawaiian land
Old plantation how I love you
'Neath your trees I seem to roam
My heart yearns just to return
To my old plantation home

The blossoms are nodding 'neath the dewdrops
As the birdlings are seeking their nest
Soon in dreams I'll see my old plantation
Home when all the world's at rest

Dear homeland I'll journey back to thee
While the moonbeams are kissing the sea
Old plantation how I love you
'Neath your trees I seem to roam
My heart yearns just to return
To my old plantation homeA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Click on the first letter of song title for index
Website ©2001, designed and maintained by

squareone.org