Tokyo Souvenir Program

JAPANESE PRODUCTIONS
TOKYO premiere Nissei Theatre March 5, 1982

Closed May 29 to tour
Tour 8 September-23 December, 1982
Returned to Tokyo Nissei Theatre 2-28 January 1983, 5-28 August 1983
Two LPs: Evita Live--complete Trio 3B-20001-2
Studio recording excerpts Trio 3B-25006

CAST

Eva--Akiko Kuno
Che--Masachika Ichimura
Peron--Akihiko Mitsueda
Magaldi--Jun Saaki/Sohei Mugi

Company: Osami Iino, Masahiro Fukami, Hisao Tashiro, Sintaro Sonooka, Mitsuru Takakuwa, Akira Aoyama, Akira Aoki, Hidetosi Sakakkibaara, Mamio Nogaki, Takaaki Enoki, Yuuichiro Yamaguchi, Kaoru Honda, Mitsuo Okamoto, Ryuta Senuma, Yoshiaki Sugitani, Ituki Morisono, Keiji Nakai, Kikukoo Tanaka, Tomoko Hanaga, Youko Asami, Yuuko Komaduka, Ryoko Hattori, Akiko Fujita, Mari Nasu, Yoshiko Nishijima, Ritsuko Kobayashi, Katsumi Kojima, Mariko Mori, Mayumi Kamata, Ayako Tuji, Taeko Minamimura, Takeko Kitamura, Kasumi Aoki, Yayoi Aoyama, Masay Iiduka, Chizu Hosaka.


Revival Company
Photos
Commentary
Souvenirs© 2001